Vnímanie môžu ovplyvniť rôzne faktory, či už psychické, alebo fyzické.

Štantartné liečebné postupy

Existujú tzv. schválené liečebné postupy, podľa ktorých ak budú lekari postupovať, nehrozia im sankcie rôzneho druhu. Liečba boreliózy, alebo chlamydiozy má schválené krátkodobé liečebné postupy. Pokiaľ po ich vypršaní (nezávisle od výsledkov testov) je pacientovi stále zle, je poslaný na psychiatriu, pretože schválené liečebné postupy v takomto prípade nepovažujú za príčinu bakteriálnu infekciu, ale psychiku pacienta (psychosomatické ochorenie). Jednou z takýchto diagnóz je napríklad neurasténia druhého typu, viď z diagnostického výpisu nižšie. Súčasťou chronickej boreliózy, či chlamydiózy (ktoré štandartná medicína zatiaľ neprijala) býva v prípade postihnutia mozgu tzv. mozgová hmla, ktorá pri vyššej intenzite prechádza do štádia derealizácie.

F48 - INÉ NEUROTICKÉ PORUCHY

F48.0 - Neurasténia - v prejavoch neurasténie sa vyskytujú dosť veľké rozdiely podľa kultúr. Známe sú dva hlavné typy, ktoré sa sčasti prekrývajú. Pri prvom type je hlavnou črtou sťažnosť na zvýšenú unaviteľnosť po psychickej námahe často spojenú s poklesom pracovnej výkonnosti a horším zvládnutím denných úloh. Psychická unaviteľnosť sa typicky opisuje ako nepríjemné dotieranie rozptyľujúcich asociácií alebo spomienok, ťažkosti pri sústredení a celkovo nevýkonné myslenie. Pri druhom type je dôraz na pocity telesnej slabosti a vyčerpania po minimálnej námahe sprevádzané pocitom svalových bolestí a neschopnosťou uvoľnenia. Pri oboch typoch je častá pestrá škála ďalších nepríjemných telesných pocitov, ako je ošiaľ, tenzné bolesti hlavy a pocity celkovej nestálosti. Časté sú aj obavy zo zhoršujúceho sa duševného a telesného zdravia, podráždenosť, anhedonia a rozličné drobné prejavy depresie a úzkosti. Často je narušený spánok v začiatočných a stredných fázach, ale môže sa vyskytnúť aj výrazná hypersomnia.
Syndróm ukonanosti
Podľa potreby použite doplnkový kód na označenie predchádzajúcej telesnej choroby.
Nezahŕňa:
  • Asténiu NS (R53)
  • Vyhasnutie (Z73.0)
  • Malátnosť a únavu (R53)
  • Únavový syndróm po viróze (G93.3)
  • Psychasténiu (F48.8)
F48.1 Syndrom depersonalizacie-derealizácie - ide o zriedkavú poruchu, pri ktorej sa pacient spontánne žaluje, že jeho vlastná psychická činnosť, telo a okolie sa kvalitatívne zmenšili, akoby boli neskutočné, vzdialené alebo zautomatizované. Najčastejšie medzi pestrými fenoménmi sú ponosy na stratu citov a pocit odcudzenia alebo odlúčenosti od vlastného myslenia, tela alebo okolitého reálneho sveta. Napriek dramatickosti zážitku osoba si je vedomá nereálnosti týchto zmien (túto vetu mohol napísať len niekto, kto tomu nerozumie). Senzórium je normálne a schopnosť vyjadriť city je neporušená. Príznaky depersonalizácie-derealizácie sa vyskytujú ako súčasť rozpoznateľnej schizofrénnej, depresívnej, fóbickej alebo obsesívno- kompulzívnej poruchy. V takom prípade sa má uviesť diagnóza hlavnej choroby.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one