Vnímanie môžu ovplyvniť rôzne faktory, či už psychické, alebo fyzické.

Derealizácia a depersonalizácia

 

Synonymá: mozgová hmla (brain fog), zmenené vnímanie, zastreté vedomie, zakalené vedomie, atď.  Ide o abnormálne vnemy, spôsobené fyzickou alebo psychickou indispozíciou. 

Ľudia ktorí majú skúsenosť mozgovej hmly hlásia, že sa nemôžu sústrediť, alebo sú ako vo sne. Informujú, že majú stratu priestorového vnímania, majú problémy s udržaním koncentrácie, ťažko si pamätajú, majú otupelé vnemy, pocit nereálnosti sveta okolo (derealizácia), či seba samého (depersonalizácia), z čoho všetkého majú potom nepríjemné pocity. Tento prejav sa v školskej medicíne akceptuje ako F 48.1 depersonalizačný a deralizačný syndróm. Je akceptovaný ako súčasť iných psychických ochorení. Liečia sa ako diagnóza ku ktorej je zaradená. Málokedy je akceptovaná samostatne. Vtedy sa lieči anxiolitikami, antidepresívami, psychoterapeuticky.   
Školská medicína a psychológia ju neliečia ako fyzickú poruchu, ale ako psychickú. Orthomolekulárna medicína ju akceptuje aj ako prejav fyzických porúch. 
Súvisí so starnutím mozgu, ale aj veľa mladých ľudí trpí touto poruchou. Väčšina postihnutých neusiluje o liečbu, pretože za ich príčinu považuje stres, alebo starnutie. Samozrejme môže mať rôznu intenzitu a charakteristiku. Táto porucha vzniká vdôsledku poškodenia vnemových prenášačov v mozgu, môže byť následkom nedostatočnej výživy, neurotoxicity, chronickej infekcie, a v niektorých prípadoch sa ako možnosť akceptuje psychická paralýza vnemových prenášačov v dôsledku zažitej nepríjemnej udalosti, ktorú sa človek svojou vlastnou psychikou snaží paralyzovať. V takomto prípade by ale mala byť mozgová hmla psychicky prijateľnejšia, ako zážitok, ktorý ju spôsobil, inak stráca ocranný zmysel. Alebo môže byť následkom prílišnej úzkosti, či strachu, ktorý, naruší normálne chemické procesy v mozgu, čiže nie ako obranná reakcia na nepríjemný zážitok, ale ako patologická zmena v mozgu v dôsledku abnormálneho zážitku. 

Aké sú príznaky mozgovej hmly? 
 
* Svet sa javí neskutočný 
* Strata mentálnej ostrosti (otupelé vnímanie) 
* Problémy s pamäťou, vyjadrovaním sa 
 (nie u každého) 
* Sociálna uzavretosť 
* Pocit zastretého vedomia a neschopnosť jasne myslieť 
* Znížená schopnosť koncentrácie 
* Úzkosť a depresia (z takéhoto vnímania prameniaca)
* Absencia priestorového vnímania a živosti vnímaného (u niektorých)

Výskyt pri fyzických diagnózach: 

1. Nadobličkový únavový syndróm. Ak nadobličky zlyhajú, kľúčové hormóny nemôžu regulovať telesné stresové reakcie. Nadobličkový a únavový syndróm spôsobujú príznaky mozgovej hmly, pretože telo nemôže zvládnuť stres, tak ako má. Môže byť následkom toxicko-infekčného postihnutia. 
Hypotyreóza,
 endokrinné ochorenia, spôsobujúce v niektorých prípadoch mozgovú hmlu 
Nedostatok testosterónu môže byť príčinou depresie a mozgovej hmly. 


2. Nedostatok spánku. Keď telo nedostane dostatočné množstvo spánku, je ovplyvnená funkcia mozgu. Tento nedostatok spánku môže spôsobiť depresie, ovplyvňuje náladu, spôsobuje úzkosť a zatemňuje myslenie . 

3. Chronický únavový syndróm (CFS). U tohto syndrómu je známe, že ovplyvňuje koncentráciu, pamäť a ovplyvňuje spánok. 

4. Nutričné ​​nedostatky. Keď telo nedostane správne živiny, je ovplyvnená funkcia mozgu. Tento nedostatok môže spôsobiť depresie, poruchy pozornosti.  

5. Kandidóza. Premnoženie kvasiniek môže spôsobiť depresie, zmeny nálad, ospalosť alebo únavu. 

6. Autoimunitné poruchy. Fibromyalgia alebo skleróza multiplex (RS), vplýva na nervový systém a môže ovplyvniť funkciu mozgu. Toto narušenie môže mať za následok únavu, depresiu a úzkosť.  

7. Chronické vírusové a bakteriálne infekcie. Epstein-Barr, borelióza, hepatitída, chlamýdie, cytomegalovírus sa môže dostať do mozgu. Tieto chorým môžu ovplyvniť myslenie a nálady. 


8. Parazitické organizmy, nájdené v mozgu. 
Infekcia, ako Toxoplasma gondii ,  pásomnica, môžu spôsobiť príznaky duševnej choroby. Niektoré parazitálne infekcie i mimo mozgu, ako Giardia, svalovec, môžu spôsobiť psychické príznaky. 

9. Toxicita najmä od ťažkých kovov. Hliník, arzén, kadmium, olovo, ortuť a ďalšie kovy, ak nie sú dostatočne vylučované, usadzujú sa a vyvolávajú príznaky mozgovej hmly. 

10. Zníženie prietoku krvi do mozgu. Ak mozog nedostane dostatok krvi potom je funkcia mozgu narušená. Hustá krv tiež spomaľuje prietok krvi do mozgu. 

11. Hladiny cukru v krvi. Ochorenie ako je diabetes mellitus a hypoglykémia mení hladinu cukru v krvi, ktorá ak je mimo normu spôsobuje depresie, úzkosť, únavu a zhoršuje kognitívne funkcie mozgu. 

12. Nadužívanie umelých sladidiel a MSG. Prvky v týchto sladidlách ako aspartám obsahujú toxíny, ktoré pri putovaní do mozgu môžu ovplyvniť funkciu mozgu. 

13. Potravinové intolerancie a alergie. Napríklad laktózová a neznášanlivosť lepku sú známe, že narušujú funkcie mozgu. 

14. Syndróm deravého čreva (leaky gut). Ak existujú otvory v črevách, môžu sa nežiadúce látky dostať do krvného obehu a prechádzať hematoencefalickou bariéru do mozgu. To môže spôsobiť všetky príznaky mozgovej hmly. 

15. Nežiaduce účinky liekov. Mnoho liekov má vedľajšie účinky a liekové interakcie, ktoré by mohli viesť k psychóze, depresii, úzkosti a ďalším symptómom vzťahujúcich sa k mozgu. 

16. Zápcha . Keď telo nemôže vylúčiť toxíny z tela, môže nastať črevné toxicita. Mozgová hmla sa deje, pretože tráviaci systém nie je účinný pri odstraňovaní toxínov z tela. 

17. Menopauza. Keď hladiny hormónov kolíšu v tele, prináša to príznaky depresie, nejasné myslenie a úzkosť.

18. Syndróm toxických budov. Chemikálie, ktoré sú používané do nových kobercov, farby, izolácie a ďalšie druhy stavebných prvkov, môžu spôsobiť poškodenie mozgu, ak ľudia majú problém s ich odbúraním.
 
Výskyt pri psychických diagnózach:
 
1. Pri neurotických diagnózach sa vyskytuje u úzkostnej a panickej poruchy, posttraumatickej stresovej poruchy, poruchy príjmu potravín, obsedantne kompulzívnej poruchy, poruchy osobnosti.
 
2. Pri psychotických poruchách sa vyskytuje u schizofrénie, schizotypovej poruche, ťažkej depresii.
 
Fyzické aj psychické príčiny depersonalizácia a derealizácia nie je vždy ľahké rozoznať, rovnako ako nie je vždy ľahké rozoznať či sú psychické poruchy primárne fyzické a naopak. 

 

 

Prevažne psychickými príčinami derealizácia a depersonalizácia sa zaoberá stránka  
http://depersonalizace.info/

 

Kontakty na riešenie derealizácie 

depersonalizácie spôsobené úzkostnou a panickou poruchou:
https://www.calmclinic.com/anxiety/symptoms/derealization

Prevažne fyzickými príčinami derealizácia a depersonalizácia za zaoberá stránky: 
 
 
Iné info:
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one